Biskupianie na warsztatach tanecznych
 
       Dzieci ze Szkolnego Zespołu Biskupiańskiego wzięły udział w zorganizowanych dla nich warsztatach tanecznych. Celem zabaw i tańców przy muzyce było rozwijanie estetyki, harmonii ruchu, twórczej wyobraźni oraz sprawności ruchowej. Dzieci tańczyły do przedstawionej przez artystów opowieści słowno-muzycznej "Niedźwiedź". Oprócz tańca uczestnicy warsztatów musieli wykazać się umiejętnością pracy twórczej i właściwej współpracy w grupie. Podejmowały różne zadania techniczne np. budowa gawry oraz naśladowały zachowania zwierząt. 
Uczestnicy warsztatów poznawali podstawowe kroki i figury tańców regionalnych, a także polskie dziecięce zabawy ludowe.
    Zajęcia taneczne były cenną lekcją współpracy, solidarności, dającą dużo radości i zadowolenia. Stanowiły okazję do lepszego poznania swoich koleżanek i kolegów.